skip to Main Content
Science2Change
biedt onderstaande
diensten
Welke diensten biedt Science2Change onder andere?
INTELLECTUEEL EIGENDOM STRATEGIE

Hoe zorg je als organisatie voor de optimale combinatie van samenwerken en ‘competitive advantage’? Science2Change helpt graag met het vinden van de juiste balans, zowel door het voeren gesprekken over de inhoudelijke strategie met interne partijen en als contractueel vastleggen met samenwerkingspartijen.

NETWERK ONTWIKKELING

Sterke netwerken leveren belangrijke toegevoegde waarde in onze snel veranderende maatschappij. Science2Change kan u helpen in het opsporen en ontwikkelen van een constructieve samenwerking met relevante netwerkpartners. Hiermee wordt het mogelijk om kennis, informatie en contacten met elkaar te delen waar alle partijen profijt van hebben.

PUSH-PULL STRATEGIE

 

Starten vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging voor het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s vereist een nieuwe aanpak. Voor het vinden van de juiste push-pull balans en het ontwikkelen van een organisatie die deze kan uitvoeren kan Science2Change u helpen met een frisse blik op de huidige werkwijze en verbetervoorstellen.

Workshops en Trainingen

Ben je werkzaam op het gebied van subsidies? Er zijn individuele en groepsworkshops en -trainingen voor beginners tot gevorderden. Ook maatwerk is mogelijk. Onderwerpen kunnen zijn (onderzoeks-) samenwerkingen, intellectueel eigendom, maar ook bijvoorbeeld zelf ingebrachte (concept-) contracten. De workshops zijn bedoeld voor kennisinstellingen, gemeentes, subsidieverstrekkers en bedrijven. Ze kunnen gegeven worden in het Engels of Nederlands.

Met deze link vind u meer informatie over deze trainingen en workshops

Meer weten?
Overige diensten

Science2Change is ook in te schakelen voor Projecten, Alliance management, Operationalisatie strategie en voor het leiden, coachen en/of begeleiden van teams.

Meer weten?
Dit zeggen huidige klanten over Science2Change
Referenties

“Helma Kaptein geeft blijk van kennis van zaken, met een sterke motivatie en inzicht in de prioriteiten van het project.“
Dr Robert van der Drift, Managing Director Department Mathematics & Computer Science, Technische Universiteit Eindhoven 

“De Verkenning gaf het Domein Applied Science de juiste informatie om de krachten in het onderzoeksnetwerk meer te bundelen en de activiteiten aan te laten sluiten bij de behoeften vanuit de Topsector LSH. Een win-win-situatie voor beide partijen. Helma’s toegevoegde waarde lag niet alleen in de uitgebreide dataverzameling- en analyse die zij uitvoerde, maar ook in het verbinden van de verschillende partijen en hun belangen.“
Marjolein Wijnker, beleidsadviseur
Stichting Domein Applied Science

“Ik heb de afgelopen tijd een aantal keer contact gehad met Helma en wilde je even meegeven dat ik heel blij met haar ben. Ze pakt het subsidie vraagstuk in mijn regio echt top!”
Han Bosman, Manager Operations
Kids Foundation

We drinken graag een (virtuele) kop koffie

Back To Top