skip to Main Content
Kennisinstellingen
& Onderwijs
Wat doen we voor Kennisinstellingen & Onderwijs

Voor startende maar ook ervaren instellingen is er soms behoefte aan extra kennis op het gebied van ‘valorisatie’, knowledge transfer, samenwerkingen, subsidies of intellectueel eigendom. Science2Change kan helpen in het ontwikkelen of doorlichten van een proces, een specifiek project opwerken of als interim een formatie tijdelijk aanvullen. Hierbij combineert Science2Change haar expertise, kennis en enthousiasme om snel vooruitgang te boeken. Een aantal voorbeelden zijn te vinden in de portfolio. Neem contact op voor een verkennend gesprek.

CONTACT
Referenties

“Helma Kaptein geeft blijk van kennis van zaken, met een sterke motivatie en inzicht in de prioriteiten van het project.“

Dr Robert van der Drift, Managing Director Department Mathematics & Computer Science,
Technische Universiteit Eindhoven 

“De verkenning gaf het Domein Applied Science de juiste informatie om de krachten in het onderzoeksnetwerk meer te bundelen en de activiteiten aan te laten sluiten bij de behoeften vanuit de Topsector LSH. Een win-win-situatie voor beide partijen. Helma’s toegevoegde waarde lag niet alleen in de uitgebreide dataverzameling- en analyse die zij uitvoerde, maar ook in het verbinden van de verschillende partijen en hun belangen.“
Marjolein Wijnker, beleidsadviseur
Stichting Domein Applied Science

“Ik heb de afgelopen tijd een aantal keer contact gehad met Helma en wilde je even meegeven dat ik heel blij met haar ben. Ze pakt het subsidie vraagstuk in mijn regio echt top op!”

Han Bosman, Manager Operations
Kids Foundation

 

"Helma Kaptein is een ervaringsdeskundige op het gebied van (onderzoeks-) samenwerkingen"

IT-mannetje

"Helma is een kundige professional die kennis en toepassing met positieve energie verbindt aan mens en maatschappij"

drs. André Roos (A.P.), Directeur
Saxion Centrum voor Ondernemerschap

Voorbeelden van werkzaamheden

Science2Change heeft een concept samenwerkingsovereenkomst van een een aantal bedrijven en een hogeschool geëvalueerd. Het bleek dat deze overeenkomst de hogeschool niet in staat stelde de opgedane kennis in het onderwijs te gebruiken. Bovendien waren alle partijen verplicht alleen met samen te werken op een zeer breed gedefinieerd ‘field’. Na overleg met de partijen bleek beide clausules niet de intentie te zijn van alle partijen. Deze situatie was ontstaan doordat de contracten waren opgesteld door externe juridische hulp, die niet voldoende inzicht had in de intentie van de samenwerking en ook het concept contract onvoldoende had toegelicht aan de klant.

CONTACT
helma werkervaring

Voorbeelden van onze aanpak kun je hier downloaden.

Back To Top